SPLÁTKOVAČ

Overenie údajov

Pre získanie prihlasovacích údajov, vyplňte formulár s údajmi potrebnými na overenie Vašej totožnosti.

Prihlasovacie údaje Vám budú doručené v SMS správe.

Odoslaním údajov dostanete heslo, ktoré spoločne s Vaším ID, ktoré ste dostali v liste, emaile alebo SMS správe, doplňte pre prístup do Splátkovača.